Close

Wil je Soepvriend worden?

Soepvrienden delen je talent, expertise en/of financiën om heel Holland samen aan het soepen te krijgen.

Bijdragen zijn welkom op rekeningnummer NL85RABO0316633976 t.n.v. Stichting Samen Aan De Soep

Contact opnemen met ons?